Las Miejski 1, Nidzica, (+48) 695 020 236
Ładowanie wydarzenia

Nadchodzące wydarzenia

wydarzenia Search and Views Navigation

Grudzień 2018

Święta w lesie

23 grud­nia26 grud­nia
Leśni­czów­ka Nibork, Las Miej­ski 1
Nidzi­ca,13–100
Mapa Google

Przy­jedź z rodzi­ną na Boże Naro­dze­nie do Leśni­czów­ki Nibork. Zare­zer­wuj pobyt już dziś i spędź magicz­ne świę­ta w lesie.

Mini­mal­ny czas poby­tu to dwie noce. Cena zawie­ra obfi­te śnia­da­nia i obia­do­ko­la­cje (w tym kola­cję wigi­lij­ną).

Dowiedz się wię­cej »
+ Eks­por­tuj wyda­rze­nia
Powrót na górę strony