Las Miejski 1, Nidzica, (+48) 695 020 236
Ładowanie wydarzenia

Nadchodzące wydarzenia

wydarzenia Search and Views Navigation

Lipiec 2020

Psie CSI w Leśniczówce Nibork

4 lip­ca, godz. 12:0011 lip­ca, godz. 14:00

Zapra­sza­my na Psie Wcza­sy – Psie CSI w Leśni­czów­ce Nibork. W trak­cie ich trwa­nia odbę­dzie się nabór na naj­lep­szych psich detek­ty­wów, któ­rzy zosta­ną wcie­le­ni do spe­cja­li­stycz­nej jed­nost­ki K9, po to, by poprzez połą­czo­ne psio–ludzkie wysił­ki, namie­rzyć i uniesz­ko­dli­wić prze­stęp­ców.

Dowiedz się wię­cej »
+ Eks­por­tuj wyda­rze­nia
Powrót na górę strony