Las Miejski 1, Nidzica, (+48) 606 231 231

Promocje

15 Lis

Cała dla Cie­bie

Możesz mieć całą Leśni­czów­kę tyl­ko dla sie­bie. Na wyłącz­ność. Mak­sy­mal­nie 30 osób za 3000 PLN/doba.
5 Lis

Dłuż­szy pobyt

Goście rezer­wu­ją­cy mini­mum 4 noce otrzy­mu­ją 20% zniż­ki na pobyt. W for­mu­la­rzu rezer­wa­cyj­nym nale­ży wpi­sać kod pro­mo­cji: 444.
5 Lis

Nibork Club

Specjalny program dla stałych gości. O szczegóły pytaj w recepcji. Zapraszamy.
5 Lis

Kawa gra­tis

Kawa do śnia­da­nia czy kola­cji? Nie musisz wybie­rać… Rano, po połu­dniu i w nocy kawa, her­ba­ta i woda mine­ral­na dostęp­na jest w sali komin­ko­wej. Smacz­ne­go.
Powrót na górę strony