Las Miejski 1, Nidzica, (+48) 695 020 236

Ładowanie wydarzenia

« Wszyst­kie wyda­rze­nia

Walentynki w Leśniczówce Nibork

14 lutego, godz. 14:0018 lutego, godz. 16:00

 
 
 
Zapra­sza­my na roman­tycz­ny pobyt w zacisz­nej leśni­czów­ce.
Spe­cjal­ne lub­czy­ko­we menu od kola­cji do śnia­da­nia i butel­ka (dobre­go) wina w pre­zen­cie.
 
 
 
 
 
 
 
 

Podsumowanie kosztów

od 1400 PLN za parę

(pobyt 5 dni/4 noce; wyży­wie­nie; butel­ka wina)

 

Walen­tyn­ki:BEZPŁATNE
Noc­leg (od pary):Sko­rzy­staj z pro­mo­cji „Walen­tyn­ki w Leśni­czów­ce Nibork”. W ter­mi­nie 14- 18 lute­go zare­zer­wuj mini­mum dwie noce od 700 PLN za wybra­ny pokój/apartament

Szcze­gó­ły w dzia­le Rezer­wa­cja.

Wyży­wie­nie:Noc­leg z peł­nym wyży­wie­niem (cena za pobyt zawie­ra opła­tę za śnia­da­nie, obiad i kola­cje). Z oka­zji walen­ty­nek spe­cjal­ne lub­czy­ko­we menu.

Zare­zer­wuj noc­leg

 

Szczegóły

Począ­tek:
14 Luty, godz. 14:00
Koniec:
18 Luty, godz. 16:00
Powrót na górę strony